ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στη συνείδηση των ανθρώπων που συναλλάσσονται μαζί της, η MEDICARE HELLAS θεωρείται μία εταιρία με ισχυρή προσωπικότητα και ανθρώπινο πρόσωπο.

Η εικόνα του ευέλικτου, έμπιστου και υπεύθυνου συνεργάτη καλλιεργήθηκε πρωτίστως από τα άτομα που τη στελεχώνουν και που εργάζονται με πίστη στο όραμα και στους στόχους της εταιρίας από όποια θέση κι αν βρίσκονται. Η ταχεία ανάπτυξη της εταιρίας τα τελευταία χρόνια, οδήγησε στη πρόσληψη ικανών στελεχών για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της.

Στόχος της εταιρείας παραμένει η προσέλκυση καταρτισμένων στελεχών πρόθυμων να ενταχθούν στη δυναμική ομάδα της MEDICARE HELLAS.

TMHMATA

Η δομή και στελέχωση των Διευθύνσεων και Τμημάτων εξυπηρετούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις δραστηριότητες της εταιρείας:

 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και Εξυπηρέτησης Πωλήσεων
  Λήψη και άμεση εκτέλεση των παραγγελιών και συντονισμός των παραδόσεων.
 • Τμήμα Προμηθειών-Logistics
  Διαρκής επικοινωνία με τους προμηθευτές της εταιρείας και έλεγχος των αποθεμάτων.
 • Τμήμα Εξαγωγών
  Λήψη παραγγελιών εξωτερικού και διαρκής συντονισμός της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας
 • Διεύθυνση Πωλήσεων και Marketing
  Συντονισμός και οργάνωση δικτύου πωλητών για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους επαγγελματίες υγείας και προώθηση των προϊόντων της εταιρείας. Ανάληψη ενεργειών για την συνολική προβολή της εταιρείας.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Πωλήσεων
  Διερεύνηση νέων ευκαιριών στην αγορά της Ελλάδας και του εξωτερικού, εμπλουτισμός των προσφερόμενων ειδών με νέα πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες, διεύρυνση και ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών και πελατών.
 • Τμήμα Διαγωνισμών και Προσφορών
  Εξασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή της εταιρείας στις διαδικασίες του Δημόσιου τομέα.
 • Διεύθυνση Οικονομικού
  Σχεδιασμός και διαχείριση οικονομικών πόρων.
 • Λογιστήριο
  Πλήρως μηχανογραφημένο.

 

Eurohub Pharma Logistics Solutions