ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η MEDICARE HELLAS έχει καθιερωθεί πλέον ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές ιατρικών ειδών και ιατρικών αναλώσιμων υλικών στην Ελλάδα. Τα προσφερόμενα ιατρικά προϊόντα πληρούν προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, και προέρχονται από επώνυμους κατασκευαστικούς οίκους με διεθνή παρουσία. Στο πελατολόγιο της περιλαμβάνονται σχεδόν το σύνολο των νοσοκομειακών ιδρυμάτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

Από την αρχή της ίδρυσης της η εταιρεία είχε στενή συνεργασία με τη Johnson & Johnson Hellas ως επίσημος και εγκεκριμένος αντιπρόσωπος των κορυφαίων ιατρικών προϊόντων της. Από το 2012 η συνεργασία αυτή διευρύνεται και η MEDICARE HELLAS καθίσταται ο σημαντικότερος εξειδικευμένος αντιπρόσωπος των προϊόντων ολόκληρου του ιατρικού τομέα της Johnson & Johnson.

 

Ακολουθώντας έναν ανοδικό ρυθμό ανάπτυξης, η εταιρεία έχει συνάψει σημαντικές συνεργασίες με ηγετικούς κατασκευαστικούς οίκους ιατρικών ειδών και αναλώσιμων. Πρόσφατα μάλιστα, τον Ιούνιο του 2017 ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων Cordis του οίκου Cardinal Health στην Ελλάδα με τα παγκοσμίως γνωστά υλικά επεμβατικής καρδιολογίας και περιφερικής αγγειοπάθειας.

 

Χάρη στη συνέπεια, τις επιχειρηματικές και επιχειρησιακές επιλογές της, η MEDICARE HELLAS  εμπλουτίζει διαρκώς το εύρος των προσφερόμενων ιατρικών προϊόντων της και σήμερα είναι σε θέση να παρέχει πληθώρα λύσεων στους επιστήμονες υγείας και να προμηθεύει μονάδες υγείας, ιδιωτικές και δημόσιες όλης της ελληνικής επικράτειας καθώς και ιδιώτες γιατρούς, με καινοτόμα υψηλής ποιότητας ιατροτεχνολογικά προϊόντα.